Новорічні зміни в законодавстві в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

         В  законодавстві в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з’явилися суттєві зміни:

  • більше не видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно;
  • заявникам надані нові можливості оскарження рішень державних реєстраторів;
  • змінено порядок визначення адміністративного збору тощо.

      Вказані новели викликають чимало запитань споживачів послуг.

    Право власності зокрема на новостворене ( реконструйоване ) нерухоме майно, на сформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності  тощо  відтепер підтверджується не документом  , а відповідним записом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. На це вказує абзац 2 ч.5 ст.12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з яким будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, вчиняються на підставі відомостей, що містяться в цьому реєстрі.
Обов’язкове використання нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії з нерухомістю відомостей Державного реєстру прав передбачене Законом України «Про нотаріат». Також встановлено, що угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі прав. 

     Законодавство, яке набрало чинності з 01.01.2016, не передбачає подання заявником поряд з оригіналами документів, необхідних для державної реєстрації прав, їх копій. Заява про державну реєстрацію прав та оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством. Під час прийняття заяви в паперовій формі обов’язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування оригіналів та копій документів, що пред’являються заявником для проведення державної реєстрації прав з подальшим розміщенням їх у Державному реєстрі прав.

 Начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Синельниківського міськрайонного управління  юстиції
С.Єрьоміна