Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів державного реєстру прав та надання інформації з державного реєстру прав

Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів державного реєстру прав та надання інформації з державного реєстру прав

з  01 СІЧНЯ 2016 року

 За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
— за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно ( крім випадків державної реєстраціїї права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 5 робочих днів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати ( 140 грн.)
— за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплексу строк 14 робочих днів 1 мінімальна заробітна плата  ( 1380 грн.)
— за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів – 5 мінімальних заробітних плат  ( 6890 грн.)
— за державну реєстрацію права власності  на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 10 мінімальних заробітних плат  ( 13780  грн.)
— за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно ( крім випадків державної реєстраціїї права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні – 1 мінімальна заробітна плата  ( 1380 грн.)
— за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно ( крім випадків державної реєстраціїї права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви — 2 мінімальні заробітні плати  ( 2760 грн.)
— за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно ( крім випадків державної реєстраціїї права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви — 5 мінімальних заробітних плат  ( 6890 грн.)
— за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строк 5 робочих днів — 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності ( 70 грн.)
— за державну реєстрацію обтяжень, у строк , що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви — 0,05 розміру мінімальної заробітної плати ( 70 грн.)
— за державну реєстрацію обтяжень, у строк , що не перевищує 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви  —  0,5 розміру мінімальної заробітної плати ( 690 грн.)
— за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника , — 0,04 розміру мінімальної заробітної плати ( 60 грн)

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об»єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується у повному обсязі

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

  • фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав в строк до 01 січня 2013 року
  • громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраджалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни, віднесені до категорії 3 постраджалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселеннч чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумного ( обов»язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного ( обов»язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
  • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають, або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  • інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа цчасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім»ї воїнів ( партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • інваліди 1 та ІІ групп;
  • Національний банк України;
  • Органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
  • Інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб»єкта державної реєстрації прав

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ  РАВ

 —за надання інформації у паперовій формі – 0,025 роміру  мінімальної заробітної плати (34,00)
— за надання інформації в електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати ( 17 грн.)

Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні .

Органи державної влади, органи місцевого саморвядування, суди, органи прокуратури, орги СБУ, Національний банк України, органи національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агенство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв»язку із здійсненням ними повноважень