Призов офіцерів запасу на військову службу

Категорії громадян, які можуть бути залученими на військову службу за призовом осіб офіцерського складу:

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» на військову службу за призовом осіб офіцерського складу строком до 18 місяців(3 місяці-проходження підготовки у військових ВНЗ, 15 місяців-служба в ЗСУ) залучаються наступні категорії громадян України (чоловічої та жіночої статі), які:

  • не досягли 43-річного віку;
  • пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри);
  • мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра;
  • присвоєне відповідне звання офіцерського складу запасу;
  • не проходили військової служби та служби у військовому резерві;
  • перебувають на загальному військовому обліку.

Пільги та соціальні гарантії офіцерів, призваних на військову службу.

Відповідно до наказу МОУ №170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” під час проходження військової служби  за призивом офіцери запасу виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.